Záznam divadelního představení Městského divadla Brno. Dramatizace kultovního románu ruského spisovatele Michaila A. Bulgakova (2000).
Hrají: V. Skála, A. Antalová, R. Krátký, E. Pardus, Z. Junák, P. Kunert, I. Ondříček a další. Kamera H. Štangl. Divadelní režie Z. Černín. Televizní režie R. Tesáček

Mistr a Markétka patří ke stěžejním dílům velkého ruského spisovatele Michaila A. Bulgakova (1891–1940). Zároveň je to i jedno z nejvýznamnějších prozaických děl 20. století, které se stalo předmětem častých jevištních i filmových adaptací v Evropě i v USA: Je příznačné, že pro každou inscenaci vzniká vždy vlastní svébytná dramatizace.

Adaptace režiséra Zdeňka Černína, napsaná pro Městské divadlo Brno, je v pořadí devátou divadelní úpravou tohoto Bulgakovova románu v českých zemích. Komplikovaný, polyfonně komponovaný román nutí každého dramatika k osobní volbě motivů, k rozhodnutí co ponechat a čeho se vzdát. Z. Černín, který si připravil dramatizaci pro vlastní režijní ztvárnění, vypráví příběh o Mistrovi, o jeho románu o Pilátu Pontském a o lásce Markétky, která chce zachránit svého milovaného Mistra a přistoupí na roli hostitelky velkého galaplesu na počest novoluní, pořádaného satanským Wollandem. Velmi důležitou roli v Černínově inscenaci hraje i hudba Dmitrije Šostakoviče, s nímž se Bulgakov osobně znal. Také osud obou, stalinským režimem deptaných umělců, byl velmi podobný. Představení Mistra a Markétky v Městském divadle Brno patří nesporně k nejpozoruhodnějším představením souboru v sezoně 1999–2000.

Hrají: V. Skála, A. Antalová, R. Krátký, E. Pardus, Z. Junák, P. Kunert, I. Ondříček a další. Kamera H. Štangl. Divadelní režie Z. Černín. Televizní režie R. Tesáček

Napište nám