Básník mýtů, dálek a samoty v prostředí obrozeneckých Čech. Připravila D. Daňková

29. ledna 2001 uplynulo sto let od úmrtí českého básníka Julia Zeyera.

Můžeme mu dát odpověď na jeho pochybnosti, když v dopise Josefu Václavu Sládkovi napsal: „Za sto let, až všechno bude jiné, že si to sotva dokážeme dnes představit, otevře ještě vůbec někdo naše knihy? Budeme pro smích? Zastaralí? Kdo bude ještě chápat naše vnitřní boje a stesky?“ Ale zdá se, že po sto letech básník mýtů, xotických cest a esoterických nauk jakoby zase přicházel do módy.

Napište nám