Velké politické retro

Nejdůležitější politické debaty posledních 20 let v unikátním cyklu