Praga Mystica

Výstava Praga Mystica inspirovala pořad, evokující dějiny Prahy od pravěku po renesanci. Závěrečný díl se zabývá historií města od doby panování Přemyslovců po vládu císaře Rudolfa II. Připravili B. Vurm a J. Boněk.