Dílo grafika a sochaře Františka Bílka vytváří svébytný kosmos s vlastním řádem. Připravil J. Císařovský

Dokumentární film přibližuje dílo, život, vnitřní svět i neuskutečněné představy vynikajícího českého sochaře Františka Bílka, který po celý svůj život téměř marně zápasil s nepochopením, odsudky a někdy dokonce i s posměchem současníků, a nebyl vlastně doceněn dodnes. Velikost a hloubku jeho díla i myšlenek chápali jen nemnozí, například Otokar Březina, Julius Zeyer či Zdeňka Braunerová. Film je alespoň částečným splacením dluhu, který vůči výjimečné osobnosti Františka Bílka stále máme. Autor a režisér Josef Císařovský pro působivou uměleckou stylizaci využil všech výrazových prostředků, jež současná audiovizuální technika umožňuje.

Napište nám