O mužích z České republiky a Francie, které spojuje duchovní povolání s nejobyčejnějším životem

„Jáhnové, služba pro třetí tisíciletí“ je hodinový dokument o jáhenské službě, kterou katolická církev znovu zavedla po Druhém vatikánském koncilu. Jednotlivé osobnosti pověřené touto službou se od sebe výrazně liší, ať už jde o otce rodiny, šéfa podniku, policistu, zemědělce, námořníka či špičkového chirurga. Jednotlivé osudy se spřádají do pestrého vějíře osob a jejich činností.

Dokument režiséra Milana Růžičky se natáčel ve Francii a v České republice.

Napište nám