Prostřednictvím MUDr. M. J. Stránského se seznámíme s rodinnou dynastií zakladatelů Lidových novin a významných politiků.
Připravil M. Froyda.

Jméno rodiny Stránských je spojeno především s kulturní a politickou scénou tzv. první republiky. Adolf Stránský založil ještě za Rakouska-Uherska Lidové noviny. Stál u zrodu Československa a stal se jeho prvním ministrem obchodu. Jaroslav Stránský dal Lidovým novinám jejich věhlas a význam. V průběhu druhé světové války se stal exilovým ministrem spravedlnosti. Po válce se ve stejné funkci zúčastnil norimberského procesu.Jan Stránský, bývalý poslanec, spolupracoval ve Svobodné Evropě s Pavelm Tigridem.Jeho syn, lékař a vydavatel Martin Jan Stránský, vypráví v našem dokumentu příběh svůj i celé rodiny.

Napište nám