Příběh sloního sirotka, jehož se ujala neobvyklá rodina. Britský dokumentární film.

Uprostřed africké buše žije zvíře, které mělo velmi zvláštní osud. Na pohled vypadá jako obyčejná sloní samice.Jako malého sirotka se jí ujala rodina buvolů.Jejich neobvyklé soužití trvá celých dvacet pět let. Pro buvoly to není pouhý přijatý cizinec - ale uznávaný vůdce stáda, jehož instinkty se přenášely i na buvolí stádo.

Napište nám