Ohlédnutí, zajímavosti a postřehy z letošní Světové výstavy EXPO 2010 v Šanghaji v Čínské lidové republice

Koncepce „ideálního města“ byly vždy součástí politických, filosofických, etických a náboženských rozprav. Na prahu 21. století, kdy v městských útvarech žije až 70 procent světové populace, je podobný diskurs nevyhnutelností. Cílem organizátorů EXPO 2010 bylo proto soustředění pozornosti mezinárodního společenství na aktuální problematiku růstu a rozvoje měst, která by měla především zdůrazňovat soulad mezi člověkem, technologiemi a přirozeným prostředím. Hlavní téma „Better City – Better Life“ (Lepší město – lepší život) odráží společný zájem zvládnout bouřlivý rozvoj městských oblastí s ohledem na kvalitu života jejich obyvatel. Dnešní města a městské aglomerace čelí mnoha problémům – znečištění ovzduší, kriminalitě, sociálním a kulturním konfliktům, nedostatku zdrojů, poškození životního prostředí. EXPO 2010 v Šanghaji si kladlo za cíl konkretizovat tyto problémy na globální úrovni a vytvořit základnu řešení pro budoucí generace. Naše ohlédnutí se vám pokusí přiblížit, jak si jednotlivé země s touto tématikou poradili a čím se v Šanghaji prezentovali.

Napište nám