Dokument o životní cestě posledního rakousko-uherského panovníka, císaře Karla

Dokument brněnského studia České televize seznamuje s pohnutým osudem posledního císaře na trůnu rakousko-uherské monarchie, císaře Karla I. Od jeho dětství, přes studia, vojenskou službu, kterou absolvoval převážně v českých zemích, až po sňatek se Zitou, dva marné restaurační pokusy a předčasné úmrtí mapuje dokument životní příběh panovníka, s jehož krátkým působením na trůnu je spojen zánik mocného Rakousko-Uherska v r. 1918.

Napište nám