Předpovídané stále častější přírodní katastrofy by měly přijít jako zákonitý důsledek výrazných klimatických změn. Jsou pro nás varovnou připomínkou, jak nebezpečné je působení civilizace na naše podnebí. Francouzský dokument

Zima roku 2060, pobřeží Bretaně. Silná vrstva ledu ztěžuje lodní dopravu. Na pobřeží Francie je několik přístavů uzavřeno a čeká se na příjezd ledoborce. Tento rok už potřetí většina evropských letišť zrušila lety, tisíce letadel zůstává na zemi. Celou Evropu od Norska po Španělsko, od Irska až po Ural zasáhla dosud nevídaná vlna chladu. Takovéto znepokojivé předpovědi jsou součástí zprávy nedávno vyžádané americkou vládou. Poukazuje se v ní na změny v oceánském proudění a jejich vliv na evropské klima v jedenadvacátém století. Příčinou tohoto stavu je globální oteplování. Předpovídaná katastrofa by měla přijít jako zákonitý důsledek výrazných klimatických změn, jejichž svědky jsme už několik let. Ničivé povodně, úmorná horka a větrné smrště jsou čím dál častější a čím dál silnější. Jsou pro nás varovnou připomínkou, jak nebezpečné je působení civilizace na naše podnebí. Tentokrát nebezpečí přichází z hlubin oceánu, z nevypočitatelných podmořských cest Golfského proudu.

Napište nám