Atmosféra napětí, strachu i beznaděje na hranicích židovského státu s arabskými sousedy. Izraelský dokument.

Izrael má 1171 kilometrů dlouhé pozemní hranice s Libanonem, Sýrií,Jordánskem, Egyptem a v poslední době s palestinskými územími v Gaze a na západním břehu Jordánu. Na těchto hranicích denně dochází k dramatům - k infiltraci,

pašování, vojenským akcím a teroristickým aktivitám. Uprostřed této chaotické a nepřehledné situace žijí lidé - Židé, Arabové, Drúzové - ve strachu, napětí i naději. Za dva roky, které uplynuly od natočení tohoto filmu, se ovšem naděje na uklidnění stále zmenšuje, zatímco rostoucí násilí si vybírá svou krvavou daň. Izraelský dokument, zachycující situaci v roce 1999, je dnes smutným svědectvím zmařených nadějí i na dílčí pokrok.

Napište nám