Zanskar

Společenství zemědělců a pastevců v indickém kraji. Francouzsko-český dokument (2000). Připravil B. Portier