Rodiny

Společenství zemědělců a pastevců v indickém kraji. Francouzsko-český dokument.
Připravil B. Portier