Umění klavíru

Niternější svět. Francouzský hudební dokument o nejslavnějších pianistech minulosti.
Režie D. Sturrock.