Tvůrci

Vladimír Mertlík, autor, scénárista, producent a moderátor

Při tvorbě projektu Lucemburkové navázal na bohatou předchozí scénáristickou praxi, během které vytvořil velkou řadu televizních pořadů a dokumentů, z nichž některé sám též režíroval. Je autorem písňových textů, moderátorem rozhlasových i televizních pořadů, mimo jiné úspěšného Snáře. Uváděl více než 4000 koncertů a festivalů v tuzemsku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Rusku a Polsku a jeho literární počiny otiskly přední magazíny a knižně jsou vydávány jeho povídky a reportáže.

Současně je zakladatelem a majitelem první soukromé umělecké agentury, která vznikla v České republice po pádu komunismu. Společnost Agency Prague Cherry, spol. s r.o. navázala na jeho zkušenosti, získané během spolupráce s absolutní špičkou tehdejší domácí hudební scény (mj. Eva Olmerová, Jana Kratochvílová, Lešek Semelka, Blue Effect, Tango, Classic Jazz Collegium, Turbo ad.), stejně jako s nejslavnějšími rockovými kapelami z Německa, Polska a Bulharska. V roce 1991 transformovala do formy spol. s.r.o. a oproti dosavadní činnosti pouhého zprostředkování umělců se začala věnovat výhradně tvorbě scénářů, dramaturgii a produkci televizních pořadů, dokumentů, reklamních klipů, kampaní a pořádání humanitárních a benefičních projektů.

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., odborná spolupracovnice

Vystudovala obor historie – český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1970 obhájila diplomovou práci na téma České državy v Horní Falci za vlády Karla IV. Po té učila na Střední zemědělské technické škole ve Frýdlantu, pracovala v oblastní galerii v Liberci, v roce 1974 získala titul doktorky, v roce 1979 byla přijata za odbornou asistentku na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, ale teprve v roce 1986 jí byl povolen vstup do aspirantského studia, které ukončila v roce 1991 obhajobou práce Územní politika prvých Lucemburků na českém trůně. V témže roce byla zvolena proděkankou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Už v roce 1992 se habilitovala v oboru československých dějin a o rok později nastoupila do Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze do semináře dějin středověku, kde působí dosud. V letech 1999–2003 pracovala také v Historickém ústavu Akademie věd.

Věnuje se dlouhodobě problematice vedlejších zemí Koruny království českého především ve 14. a 15. století. Zabývala se též kulturně společenskou problematikou 16. století, zvláště ve vztahu k severním Čechám. Na základě podrobného studia pramenů v archivu v Drážďanech publikovala také několik studií věnovaných problematice pobělohorské emigrace do Saska.

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., odborný spolupracovník

Český historik specializující se na dějiny vrcholného středověku a historiografii. Od roku 2006 je rektorem Literární akademie – Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého v Praze. Dále přednáší na Katedře dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje zejména dějinám husitství a historiografii.