Moravský rok

Jarní zvyky, hry a lidová zábava dětí na Moravě.
Režie J. Fuksa.