Dokumentární film o světově proslulém českém skladateli v letech 1941–1956 uvádíme u příležitosti 130. výročí jeho narození.
Připravili: A. Březina, M. Čvorsjuk a J. Nekvasil.

Dokumentární film Aleše Březiny volně navazuje na předchozí Návrat z exilu, který zachytil evropské zážitky a umělecké snahy Bohuslava Martinů. Pořad se zaměřuje na skladatelovo působení v Americe – důležitou a zatím nezpracovanou etapu jeho života – kam odchází z Francie do válečného exilu v březnu 1941. Martinů měl za sebou kompozici téměř tří set děl, když se odhodlal ke své první symfonii. Tento rozhodující krok učinil ve svých dvaapadesáti letech až v Americe v roce 1942 na popud dirigenta Sergeje Kusevického. Ten také jeho první symfonii uvedl ve světové premiéře v Bostonu. Do roku 1946 napsal poté Martinů další čtyři symfonie. Šestá vznikla v roce 1953 a nese název Symfonické fantazie.

Do Evropy se Martinů opět podíval až po druhé světové válce. Americký pobyt Martinů není jednoduchou cestou ke světové proslulosti, přesto, že sem přichází už jako zralý skladatel. Postupně se aklimatizuje, učí se řeč a navazuje nové kontakty, které mu přinášejí i umělecké zakázky. V dokumentu se objevuje řada pamětníků a jejich potomků, jako např. bratři Rybkové, jejichž otec Frank byl blízkým přítelem Martinů nebo přímí američtí žáci českého mistra 20. století.

Napište nám