Záznam z kostela sv. Tomáše v Lipsku.
Účinkují: R. Holtonová, M. Rexroth, C. Genz, K. Mertens, Tomášský sbor a Orchestr Gewandhausu. Dirigent G.-C. Biller.

Celosvětová akce 24 hodin s Bachem je televizní a multimediální událost, která se bude vysílat napříč kontinenty 28. července 2000 u příležitosti dvousetpadesátého výročí úmrtí Johanna Sebastiana Bacha (1685 - 1750). Tento mezinárodní hudební projekt kombinuje během jednoho dne nejvýznamnější bachovské okamžiky od Lipska až po Tokio a zpřístupní je celosvětově. Přední výkonní umělci, jako jsou John Eliot Gardiner, Viktoria Mullova a Ton Koopman, budou zárukou, že tato událost se ocitne v popředí zájmu v době, kdy si připomínáme čtvrt tisícileté bachovské výročí. Odhaduje se, že tento jedinečný projekt zhlédne 100 miliónů hudebních příznivců ve 40 zemích světa.

Johann Sebastian Bach působil v Lipsku od roku 1723 až do své smrti v roce 1750 v postavení svatotomášského kantora a městského hudebního ředitele. Není proto přehnané tvrdit, že Lipsko bylo pravděpodobně nejvýznamnější místo v životě tohoto geniálního skladatele, který inspiruje hudebníky všech žánrů až do dnešních dnů. Lipsko proto hraje ústřední roli ve spojení s oslavami 250tého výročí Bachova úmrtí. Mezinárodní obecenstvo uvidí toto město v době, kdy si rovněž připomíná sté výročí založení Nové Bachovy společnost, 75té výročí Bachova hudebního svátku, 50 let od založení Lipského Bachova archivu a Mezinárodní Bachovy soutěže.

Prostřednictvím televizních kamer zavítají diváci kromě Lipska, kde Bach jako svatotomášský kantor řadu let působil, také do Köthenu, Výmaru, Eisenachu a dalších hudební center spojených s Bachovým jménem. Nejvýznamnější Bachova díla zazní během tohoto televizního maratónu. Živě přenášené koncerty z celého světa budou doplněny předtočenými hudebními ukázkami, zamyšleními předních soudobých umělců o Bachově významu, dokumenty, bachovskými zprávami, mimořádnými archivními materiály a dalšími typy pořadů. Ústřední akcí jsou dva živé koncerty: provedení Velké mše h moll v Svatotomášském kostele v Lipsku a Swingující Bach s Bobby Mc Ferrinem.

Tento mimořádný projekt iniciovala německá distribuční a producentská firma Euroarts ve spolupráci s Bachovým archivem v Lipsku. Přenosy se uskuteční prostřednictvím sítě EBU. Na obřích projekčních plátnech bude možno sledovat celou akci na veřejných prostranstvích v Lipsku a Londýně. Česká televize představí dvě významné události. Bude to přímý přenos Bachovy Velké mše h moll z Lipska a do češtiny přeložený dokument o životě a díle Johanna Sebastiana Bacha.

Napište nám