Malý Vojta se narodil jiný než ostatní děti a svět dvanáctileté Aničky je rázem složitější
Režie a scénář: Monika Elšíková. Hrají: Zuzana Bydžovská, Bohumil Klepl, Anna Štíchová, Vojtěch Orel a další.

Film České televize Archa pro Vojtu vypráví o dítěti, postiženém Downovým syndromem. Scénář Moniky Elšíkové vznikl volně na motivy knihy Martiny Drijverové Domov pro Marťany, ověnčené mnoha prestižními literárními cenami.

Malý Vojta, postižený Downovým syndromem, musí na nějaký čas do ústavu. Kvůli němu totiž koupili rodiče starší dům, který chtějí vlastními silami zrekonstruovat a o Vojtu by se neměl kdo starat. Příběh začíná v okamžiku, kdy se Vojta vrací z ústavu do nově vybudovaného domova. Následuje vítání a opětovné zvykání. A s Vojtou jde vše více než pomalu, složitě. Maminka zůstává s chlapcem doma a Anička, jeho dvanáctiletá sestra si musí v novém městě hledat nové kamarády. Není to lehké. S hloupými reakcemi na postiženého bratra už má své zkušenosti. A ani nyní není ušetřena nepříjemných zážitků, navíc s vlastní třídní učitelkou. Anička hledá cesty k přátelům. Ale i úniky...

Snímek je ojedinělý nejen tématem, v české televizní a filmové tvorbě ještě nezpracovaným, ale i způsobem snímání příběhu. Kameraman Jaromír Kačer volil místy, s ohledem na malého Vojtu, přístup až dokumentární. Díky jeho působivé kameře, sympatickým a věrohodným hereckým výkonům Zuzany Bydžovské (maminka) a Bohumila Klepla (otec) a konečně zcela přirozenému projevu malého Vojty, chlapce skutečně postiženého DS, před námi příběh ožívá jakoby se odehrával v čase reálném, těsně vedle nás.

Napište nám