Ekologické dění v ČR v letech 1986–1993.
Připravil T. Škrdlant.

Komunistická vláda se snažila mít kontrolu nad všemi občanskými iniciativami. Brontosaurus, ČSOP (Československý svaz ochránců přírody). TOŽIP (Tvorba a ochrana životního prostředí) - kdo se chtěl o něco zajímat, musel mít povolení a musel být organizovaný. Životního prostředí se režim bál jako svého nepřítele: "Když se imperialistům nepodařilo nás uzbrojit, tak nás teď chtějí vysílit tím, že nám vnutí ohledy na lidská práva a životní prostředí!" prohlásil kdosi v Ústředním výboru vládnoucí komunistické strany. Strach ze spontánních lidských aktivit vedl k utajování všech negativních informací. Občanská hnutí zabývající se životním prostředím výrazně přispěla k pádu režimu. Ale i většina polistopadových vlád podporovala monopolní energetiku, velkou a plýtvavou, vývoz nerostného bohatství, často jedná proti vůli obyvatel a nerespektuje ochranu krajiny. I současné vlády vnímají ekologické občanské iniciativy jako nebezpečné. Archivní materiály České televize, výpovědi politiků (Vavroušek, Pithart, Dejmal) i aktivistů občanských hnutí umožní porovnat oba režimy.

Napište nám