Krize pod drobnohledem

Mezní situace jako hrozby i příležitosti. Připravila T. Grosskopfová

„Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující.“ Tomáš Baťa, 1932

Krize (crisis – slovo řeckého původu) – znamená rozhodnutí nebo rozhodující moment. Je spojeno se situací, kdy se musíme rozhodnout a na něčem zapracovat. Ve spojení s dalšími slovy může asociovat mnohé významy. Všechny v sobě nesou potenciál změny, vrcholu něčeho, co nazrálo a je již v dané podobě neudržitelné. Pokud je vhodně transformováno, přináší nový, přijatelnější stav. Krize tedy není vždy nevyhnutelně spojena s negativními konotacemi. Ačkoli může (a často tomu tak je) přinášet do života těžkosti. Pokud se k ní však stavíme zády, může nás zničit.

Dokument Terezy Ivy Groskopfové Krize pod drobnohledem se zabývá příčinami, důsledky, poučeními a řešeními nejrůznějších druhů krizí – od osobní, společenské, sociální až k ekonomické.

Stopáž54 minut
Rok výroby 2010
 ST
ŽánrDokument