Psychosomatika je medicínským oborem na hranici diagnostiky a psychologie

Dokumentární film režiséra Miloslava Nováka seznamuje s fenoménem psychosomatiky jako jedním z hojně diskutovaných problémů moderní medicíny. Snaží se při tom odpovědět na množství otázek, které mohou být pro diváky laiky, ale i pro mnohé odborníky čímsi novým:

Co je to psychosomatika? Kdo má v současné medicíně největší moc? Proč je farmaceutický průmysl nejvýnosnějším ekonomickým odvětvím i v době globální hospodářské krize? A jací jsou současní lékaři a jací budou v budoucnosti?

A dále: k čemu je lidem psychosomatika? Je to frustrovaná popelka na okraji medicíny, nebo by se mohla někdy stát její ?královnou?? Mohl by psychosomatický přístup v medicíně snížit vysoký počet chronických pacientů? Mohla by psychosomatika snížit náklady na veřejnou zdravotní péči, jako se to podařilo zavedením segmentu základní psychosomatické péče do školské medicíny v Německu?

?Duševně nemocný je hříšník, kterého Bůh ztrestal ztrátou svobodné vůle. Je proto za svou nemoc zodpovědný?, prohlásil Johann Christian August Heinroth, který v roce 1818 poprvé použil výrazu psychosomatika. Na 45. ročníku Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia Film Olomouc získal dokument Cenu časopisu Vesmír za nejlepší český populárně-vědecký film v oblasti přírodních věd.

Napište nám