Jezuitský misionář Samuel Fritz, rodák z Trutnova, šel za velkým dobrodružstvím.

Jezuité z Čech mířili v 17. století do kolonizované Jižní Ameriky nejen za bohulibou misijní činností, ale řada z nich se zde věnovala i vědecké práci. Mezi ně patřil trutnovský rodák Samuel Fritz, který zmapoval prameny Amazonky podrobněji než kdokoliv před ním. O tři sta let později se jiní Češi z vědecké expedice Univerzity Karlovy rozhodli poopravit stávající encyklopedická hesla, týkající se ještě ne zcela probádaného veletoku, a stanovili jeho počátek v horské laguně, jíž dali jméno Bohemica.

Jezuitský misionář cestoval po neprobádaných končinách Amazonie několik let. Nejenže šířil víru a vzdělání v indiánských vesnicích, které i sám zakládal, ale byl také neúnavným ochráncem práv domorodého obyvatelstva a trnem v oku portugalských kolonizátorů. Když současná expedice dorazila do amazonských osad, přesvědčila se, že jejich obyvatelé o Fritzovi dodnes zpívají oslavné písně. Putování dnešních vědců k pramenům Amazonky se však s tím jeho nedá srovnávat. Spolu s filmovými dokumentaristy se do míst Fritzova působení přesunuli za pár hodin a využili nejmodernější techniku. Přesto byla cesta v jeho stopách velkým dobrodružstvím. Na důkaz úcty k velkému krajanovi umístili dvě stejné pamětní desky, jednu na nádherném místě vysoko v Andách a druhou na trutnovském náměstí.

Napište nám