Záznam koncertu z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Duchovní kompozice francouzských autorů 20. století interpretuje Slezská filharmonie Katovice, Sbor Slezské filharmonie Katovice a mezzosopranistka Dorota Radomska, koncert řídí Emmanuel Plasson.
Režie A. Rezek.

Brněnský Velikonoční festival duchovní hudby už tradičně doprovází největší křesťanské svátky. Koncerty probíhají v katedrále sv. Petra a Pavla, jejíž jedinečný prostor umocňuje slavnostní ráz vokálně instrumentálních koncertů. Jednou z událostí letošní festivalové nabídky je provedení dvou mimořádných děl: oratorium Stabat Mater Francise Poulenca a Žalm 130 "Z hlubin bezedných" francouzské skladatelky Lili Boulanger. Francis Poulenc otřesen zprávou o smrti svého kolegy a přítele, malíře a scénického výtvarníka Bérarda napsal v roce 1950 na jeho paměť Stabat Mater. Lili Boulanger (1893-1918) byla mladší z obou sester-skladatelek, které vyrůstaly na přelomu století v pařížské rodině, plně otevřené dobovému kulturnímu dění. Stejně jako starší Nadia studovala i Lili na konzervatoři skladbu (u Caussada a Vidala) a po jejím absolutoriu získala v roce 1913 jako první žena proslulou Římskou cenu, která takříkajíc pasovala mladé francouzské umělce na mistry. Vzdor svému křehkému zdraví stačila do své předčasné smrti v pětadvaceti letech vytvořit mnohem obsáhlejší dílo než její proslulejší sestra. Na poslední a nejnáročnější ze svých duchovně zaměřených skladeb pracovala tři roky (1914-17); strasti válečných let a postupující nemoc poznamenaly jak výběr žalmového textu (často citovaný Žalm 130 se svým protikladem zoufalství a naděje je jedním z nejpůsobivějších), tak jeho zpracování.

Napište nám