O tradičních lidových zvycích.
Režie P. Hajn.

Atmosféru pravého valašského jara v přírodě navozuje tradiční akce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Známé tradice jako pletení pomlázky z vrbového proutí, průvod děvčat s Mařenou nebo chlapecká obchůzka s klepači připomíná vazbu na hospodářský rok. Velký obřadní význam má ve velikonoční tradici také voda, používaná jako léčivý prostředek. Umění zdobení kraslic sahá u Slovanů až do 10. století a byly vždy symbolem zrodu života. Samotná velikonoční obchůzka je na Valašsku spojována s obřadním bitím a poléváním vodou.

Napište nám