Záznam závěrečného koncertu 42. ročníku mezinárodního hudebního festivalu z chrámu sv. Dominika ve Varšavě. G. Pstrokońská-Nawratilová: Fresk VII.-Uru Anna.
Účinkují: P. Kusiewicz – tenor, sbor Polského rozhlasu a Krakovské filharmonie se sbormistrem W. Siedlikem a Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu, dirigent T. Veto.

V záznamu koncertu 42. mezinárodního hudebního festivalu Varšavský podzim 1999 z chrámu sv.Dominika ve Varšavě zazní skladba Fresk VII - Uru Anna polské skladatelky G.Pstrokońské-Nawratilové.

Grzyna Pstrokońská-Nawratilová, narozená v roce 1947, patří dnes v Polsku k výrazným skladatelským osobnostem. Na svém uměleckém kontě má řadu pozoruhodných vokálně-instrumentálních děl, z nichž některá byla oceněna i na mezinárodních skladatelských soutěžích. Kompozici "Fresk VII - Uru Anna", jejímž tématem je světlo od stvoření světa až po světlo Kristovo, napsala v roce 1998 na objednávku Polského rozhlasu a věnovala ji papeži Janu Pavlovi II. Toto dílo vyslechnou diváci v podání tenoristy Piotra Kusiewicze, sboru Polského rozhlasu a Krakovské filharmonie se sbormistrem Wlodizimierzem Siedlikem a Národního symfonického orchestru Polského rozhlasu řízeného Tamasem Vetem.

Napište nám