Zabrání lohasiané zkáze naší planety? O novém životním stylu a návratu k přírodě.

Při užívání veškerých vymožeností civilizace často zapomínáme, že jsme vzešli z přírody. Nápravu nabízí nový životní styl, který je stále více znám podle zkratky LOHAS. V doslovném překladu znamená „Lifestyle of Health and Sustainability“ zdravý a udržitelný životní styl. Je to způsob života zaměřený na zdraví, životní prostředí, osobní rozvoj, slušné chování a sociální spravedlnost. Vyznávají ho zejména vzdělaní lidé ze středních a vyšších příjmových skupin. Uvědomují si, že přírodu je třeba zachovat pro budoucí generace, ale nechtějí přitom slevit ze svých nároků na kvalitu výrobků. Z USA přichází tento nový styl do západní Evropy, a tak se autoři dokumentu pokusili zjistit, zda už se lohasiané vyskytují i v tuzemsku. I naši lohasiané by totiž mohli přispět k žádoucímu obratu a zachránit planetu Zemi před zkázou. Zní to možná jako pohádka, ale někde se začít musí…

Napište nám