Sled vypjatých situací z listopadu 1989, mluvených vstupů hlavních aktérů a sestřihy dobových oficiálních dokumentů tak, jak to viděl Originální Videojournal, jediný zdejší audiovizuální samizdat. Režie A. Krob

Mimořádnou kapitolou aktivit Originálního Videojournalu, jediného zdejšího audiovizuálníhio samizdatu, bylo pět aktuálních zpravodajských relací, vydaných v průběhu deseti zlomových listopadových dnů roku 1989. Tato 40 až 50minutová zpravodajství den po dni dokumentovala všechny podstatné události, které se během dnů na různých místech Prahy odehrávaly. Příčinou jejich vzniku bylo především to, že tehdejší oficiální média, řízená pokyny KSČ veřejnost o událostech v Praze z počátku vůbec neinformovala. Originální Videojournal tak svým způsobem plnil totalitním režimem paralyzovanou službu veřejnosti. Mohla tak činit díky svému pevnému zakotvení v disidenstském světě a díky důvěře a kontaktům, které z toho vyplývaly.

Uváděný dokument je tedy sledem situací, mluvených vstupů a sestřihy archivů tak, jak to viděl Originální Videojournal, v nezapomenutelných dnech podzimu roku 1989.

Režie: Andrej Krob

Napište nám