Cyklus dokumentů, v němž přední čeští výtvarníci reflektují svůj pohled na svět výtvarného umění a vlastní místo v něm. Režie P. Skala

Začátky umělecké tvorby Aleše Lamra spadají do období šedesátých let, kdy se jako jeden z prvních u nás věnoval české podobě pop-artu a op-artu. V období normalizace se jeho barevné vize oduševňují a jeho životní postoj se zásadně proměňuje. Nalézá cestu k víře a jak sám o sobě prohlašuje, svou tvorbou oslavuje zázrak božího stvoření. Ilustroval nové vydání Bible, neúnavně tvoří nová a nová plátna, ve kterých gejzíry barev vyznává svůj vztah k životu, světu a vesmíru kolem sebe.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 P ST