Rekonstrukce unikátní životní zkušenosti astrofyzika Stanislava Fischera, kterou nabyl mezi listopadem 1962 a dubnem 1964, když se zúčastnil cesty na sovětskou polární stanici Vostok.

Dokument připomíná ojedinělou událost v dějinách české vědy. Mladý astrofyzik Stanislav Fischer využil možnosti strávit téměř dva roky (1962–1964) na sovětské stanici Vostok v Antarktidě. Prostřednictvím autentických deníkových záznamů a amatérských záběrů se film vrací do začátku 60. let a přibližuje systém socialistického vědeckého bádání. Fischer se později zabýval sluneční fyzikou, zkoumal pásy nabitých částic kolem Země, zapojil se do příprav družicových experimentů a byl u čtyř startů umělých družic na sovětských kosmodromech. Spolukoordinoval kosmický výzkum v rámci mezinárodního projektu Interkosmos. Více jak čtvrt století strávil jako renomovaný odborník v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově.

Napište nám