Dokumentární zamyšlení nad tím, co nám dává a co naopak bere život s televizí.

Hodinový dokument, reflektující s lehkostí a nadhledem uplynulé půlstoletí existence televize jako společenského fenoménu. Výpovědi pamětníků, mediálních odborníků, ale také architekta, kněze a psycholožky přinášejí ucelený pohled na dobu, kdy televize vstupovala do života a také na žhavou televizní současnost. Příznačně je tedy pořad uváděn během oslav 60 let vysílání brněnského televizního studia.

Napište nám