Kde bydlely princezny

Vyrábí: Centrum publicistiky a dokumentu TS Ostrava
Šéfdramaturgyně: Lenka Poláková
Šéfproducent: David Boháč
Dramaturg: Vladimír Štvrtňa
Autor námětu: Vladimír Štvrtňa, Jakub Wehrenberg
Režie: Radka Lokajová, Marcel Petrov, Petr Lokaj
Průvodce pořadem: Jakub Wehrenberg
Vedoucí výroby: Olga Grossmannová

Jakub Wehrenberg
Jakub Wehrenberg
průvodce pořadem
Hana Vítová
Hana Vítová
moderátor