Slavnostní shromáždění z pražského Rudolfina s obnovenou premiérou historického filmu Svatý Václav z roku 1930

Tradice svatováclavská byla, je a i v budoucnu bude významným společenským tématem. Je průvodcem deseti staletími české historie a kultury, dokumentuje nejdůležitější historické mezníky. Od svého vzniku před více než tisíci lety představuje svatý Václav nejvyšší symbol české státnosti a ztělesnění humanitních hodnot. Je zároveň nepřerušeným pojítkem mezi generacemi předků a současníky, kteří vždy jejím prostřednictvím vedli dialog mezi přítomností, minulostí a budoucností. Obraz knížete Václava, ochránce české země, tak v různých dobách nabýval odlišných podob a zabarvení, jako nejvyšší hodnota odrážel obavy i touhy národa jako celku. Obnovená premiéra němého filmu Svatý Václav doplněného o nedávno objevenou původní hudbu skladatelů Jaroslava Křičky a Oskara Nedbala bude po 80 letech od jeho premiéry v roce 1930 nejen důstojnou oslavou Dne české státnosti, ale především příležitostí připomenout hodnoty, které svatý Václav, duchovní patron českých zemí, představuje.

Napište nám