O magických obřadech k zimnímu slunovratu a jarní rovnodennosti na současném českém a moravském venkově (2000).
Kamera M. Jícha. Scénář a režie R. Adler

Dokument zachycuje magické obřady a zvyky, které se u nás od pradávna konají k zimnímu slunovratu a jarní rovnodennosti. Jsou to masopustní zvyky a obyčeje, které mají často původ na úsvitu našich dějin a které souvisí s funkcí masky jako magického prvku. Je to tak trochu cesta strojem času. Každá doba k těmto tradicím něco přidala. A tak lze odlupovat vrstvu za vrstvou až k prazákladu, o jehož smyslu se ovšem často můžeme jen dohadovat. A protože v některých částech Čech a Moravy jsou tyto tradice a zvyky stále ještě živé, přidává k nim něco i naše doba. A nejen to. Prostřednictvím této živé tradice, plné výtvarné symboliky a obrazného vyjádření základních lidských vztahů a jednání jsme také spojeni ještě stále se svými kořeny. I o tom vypráví dokument režiséra Rudolfa Adlera, který zachycuje řadu unikátních situací a událostí.

MASKY, ŠAŠCI, DÉMONI

Masky stály u kolébky nejstarších mýtů a rituálů. Člověk, který si nasadil na tvář masku, se stával jinou bytostí. Nabýval magické moci rozmlouvat se svými bohy a zemřelými předky. Mohl vzývat tajemné přírodní síly. Sám nepoznán měnil lidský osud.

Slavnosti a obřady, v nichž hrály masky důležitou roli, provázely dříve život na českém venkově po celý rok. Je podivuhodné a skoro neuvěřitelné, že některé tyto obřady k zimnímu slunovratu a jarní rovnodennosti žijí na českém a moravském venkově dodnes. Jde o jev zcela spontánní a naprosto autentický. Nikoli o folkloristickou a etnografickou rekonstrukci. Civilizační novotvary se prolínají s archaickými zvyky. Masky jsou neobyčejně atraktivní a mnohé jsou v rodinách uchovávány po řadu generací. Každoročně znovu tak probíhá velké, pouliční, lidové divadlo, jehož aktéry jsou obyvatelé celých vesnic. Je to fascinující. Pozapomenuté významy a rituály pastýřské kultury, plodnostní ceremoniály, ritus falického kultu a reminiscence na bakchanálie se v současné realitě proměnily na kolektivní, zábavnou hru, již stále ovlivňuje vědomí, že existují důležité přírodní síly, s nimiž je dobré být v kontaktu.

Dokument byl natočen sběrnou metodou. Byl dokončen na podzim 2001 a v premiéře uveden Českou televizí v listopadu téhož roku.

Kamera M. Jícha. Scénář a režie R. Adler

Napište nám