Úvod » Ve stopách doby » 2002

Byl zahájen zkušební provoz prvního bloku jaderné elektrárny Temelín

(2002)

Vývoj dostavby jaderné elektrárny v jihočeském Temelíně jsme už popisovali k roku 2000, kdy byl první blok připojen k rozvodné síti. Tato událost samozřejmě ještě více vyprovokovala rakouské odpůrce, kteří se vší silou snažili zabránit definitivnímu uvedení elektrárny do provozu. Nicméně narazili na neústupnost české vlády a přípravy ke spuštění nadále pokračovaly. Dalším zlomovým okamžikem se stal červen roku 2002, kdy byl první blok temelínské jaderné elektrárny uveden do provozu. Tím už bylo prakticky jasné, že definitivnímu spuštění již nikdo nedokáže zabránit. Nicméně rakouští odpůrci se stále nechtěli vzdát, i když jejich odpor už poněkud postrádal dřívější elán. Prapor odporu se snažili zvednout i stoupenci hnutí Greenpeace – ti podali ještě před zahájením zkušebního provozu žádost k Vrchnímu soudu, aby nařídil Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zpřístupnit protokol o kontrole jakosti svarů hlavního cirkulačního potrubí 1. bloku Temelína. Protokol totiž podle názorů Greenpeace poukazoval na závažné bezpečnostní problémy v jaderné části Temelína. Jednalo se především o problematiku hlavního chladícího potrubí prvního bloku, jehož část byla údajně v minulosti omylem špatně přivařena, rozřezána a opět přivařena správným způsobem. To podle ekologického hnutí mohlo výrazně ohrozit bezpečnost provozu a vést až k vážné havárii jaderné elektrárny. Nicméně ani tato akce nedokázala zabránit dalším krokům. Po spuštění prvního bloku následovalo v příštím roce 2003 uvedení i druhého bloku do zkušebního provozu. Definitivní kolaudace se konala v roce 2006. Ani poté však neustaly všechny snahy o odstavení jaderné elektrárny, které se vrací se železnou pravidelností. Výjimkou nejsou ani plány na celoevropské odmítnutí energie z jádra a jejich nahrazení různými jinými obnovitelnými zdroji – tedy především solární nebo větrnou energií. Tzv. Pačesova komise, která měla podat expertní vyjádření k další energetické koncepci České republiky, se však vyjádřila pro pokračování ve využívání jaderné energetiky a nic na tom nedokázaly změnit ani souběžné protesty české Strany zelených, která závěry komise okamžitě zpochybnila. Večerník, VEČ-2002-06-10; ČT