Úvod » Ve stopách doby » 1981

Konal se XVI. sjezd KSČ

(1981)

V období tzv. normalizace se sjezdy Komunistické strany Československa, konané v pravidelných pětiletých intervalech, proměnily doslova v orgie únavné nudy. Zrovna tak, jak bylo těžké od sebe rozlišit jednotlivé novoroční projevy pronášené prezidentem Gustávem Husákem, by asi jen opravdový znalec všech nuancí a zákrut stranického života dokázal diferencovat mezi XV. sjezdem a následujícím XVI. sjezdem KSČ. Největším rozdílem snad byla skutečnost, že ten XVI. se konal v nově otevřeném Paláci kultury. Ve funkci generálního tajemníka byl potvrzen Gustáv Husák, v nejužším mocenském orgánu, tedy předsednictvu ÚV KSČ, přibyl v roce 1981 pouze Milouš Jakeš, který byl od roku 1977 kandidátem na členství. I dokumenty přijaté oběma sjezdy se vzájemně podobaly a jen vyškolení odborníci mohli snad postřehnout laickým očím skryté drobné posuny v jednotlivých akcentech. Samozřejmě byly ve Zprávě o hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1981-1985 zdůrazněny požadavky maximální úspornosti a šetření se surovinami a energií. Jako nový prvek se objevil odkaz na přijatý Soubor opatření k zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství, ale nic z toho ani trochu nevzrušilo běžné obyvatele tolik, jako třeba ve stejném roce oznámené zdražení pohonných hmot. I diskusní vystoupení se nesla ve stále stejném duchu - podpora dosavadní politice, připomenutí úspěchů na úseku, v němž řečník pracoval, drobná sebekritika a optimisticky zabarvený výhled do budoucnosti. Sjezd si samozřejmě nemohli nechat ujít představitelé bratrských stran v čele se samotným Leonidem Brežněvem. Většinu občanů pompézní rituál naprosto nezajímal. Samozřejmě mnoho z nich přijalo nejrůznější závazky ke sjezdu, ale i to byla většinou jen formální hra, která skutečnou intenzitu a kvalitu práce ovlivnila jen minimálně. Ostatně, kdyby zrovna nebyl sjezd, mohl se stejný závazek přijmout k nějakému výročí a vyšlo by to nastejno. A tak možná třeba Karel by ani nevěděl, jestli plní závazek k sjezdu, k výročí založení KSČ nebo třeba k výročí VŘSR.ČSFT 1981/18; Krátký film