České a moravské šlechtické rody

Původem aristokraté, duší demokraté. Připravil M. Růžička