České a moravské šlechtické rody

Původem aristokraté, duší demokraté.
Připravil M. Růžička