Pátrejte s námi po původu člověka a světa. Jsme všichni jen kusy hmoty vzniklé evolucí? (2010). Připravili J. Hanák a M. Vácha

Je Bůh? Bůh ví, chtělo by se odpovědět. Nikdo z nás si nemůže být absolutně jist. Josef Ratzinger říká, že na dně duše každého věřícího kmitá malý plamének ateismu a na dně duše každého ateisty malý plamének víry.

Ale jestli Bůh je, co se za těmi třemi písmeny skrývá? Co o něm můžeme říct a co už ne? Negativní teologie Tomáše Akvinského a mistra Eckharta říká spíše, jaký Bůh není, ale i nad tímto přístupem můžeme mít otazníky.

Zdá se, že se pouštíme na nejistou půdu a na tenký led. Ale je třeba vykročit, vždyť není větší otázky, než otázka po Bohu.

O obsahu a podobách víry budou s Igorem Dostálkem přemýšlet filozof Jan Sokol, básník Vít Slíva, zakladatelka hospicového hnutí v ČR Marie Svatošová a stejně jako ve všech ostatních dílech i kněz a biolog Marek Orko Vácha.

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

 • narodil se v roce 1936 v Praze
 • nejprve se vyučil zlatníkem a pracoval i jako mechanik; v roce 1963 začal studovat dálkově Matematiku na MFF UK
 • byl poslancem Federálního shromáždění v letech 1990–1992, ministrem školství v Tošovského vládě r. 1998 a posledním protikandidátem Václava Klause při volbě prezidenta ČR v únoru 2003
 • v letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
 • je jednou z nejvýznamnějších postav současné české filosofie, zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí

 Mgr. Vít Slíva

 • narodil se v Hradci nad Moravicí
 • vystudoval obor čeština – latina na Filosofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity
 • působí jako učitel na Biskupském gymnáziu v Brně
 • paří k soudobým českým básníkům, jeho tvorbu významně ovlivnil básník Vladimír Holan
 • jeho sbírka Bubnování na sudy obdržela v roce 2003 cenu Magnesia Litera
 • recenzemi, články a původní básnickou tvorbou přispíval do Brněnského večerníku, Rovnosti, Literárního měsíčníku, ROKu, Modrého květu, Welesu, Hosta, Tvaru, Čmeláka a světa, Literárních novin a dalších.

MUDr. Marie Svatošová

 • je českou lékařkou, spisovatelkou, publicistkou a katolickou aktivistkou
 • po maturitě na SZŠ v Náchodě pracovala rok jako zdravotní sestra, pak vystudovala LFKU v Hradci Králové a dva roky byla sekundářkou na interně v Semilech
 • do r. 1989 pracovala v Praze jako praktická lékařka
 • v lednu 1990 odešla do České katolické charity a se svými spolupracovníky vybudovala síť domácí péče v Čechách i na Moravě
 • je zakladatelkou a vůdčí osobností českého hospicového hnutí.
 • organizovala domácí péči Katolické charity a roku 1993 založila občanské sdružení Ecce homo – Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí
 • v roce 1995 otevřela v Červeném Kostelci první hospic v ČR
Stopáž17 minut
Rok výroby 2010
 ST HD