Díky čemu rozkvetla do renesanční krásy rozsáhlá panství osvíceného šlechtice? S. Skopal vypráví o prakticky neznámých historických skutečnostech (2010). Režie M. Růžička

Zachariáš z Hradce nashromáždil ve svém životě značný majetek, jehož základem bylo věno jeho manželky a vzorně vedené hospodářství na spravovaných statcích. Navíc se na jeho telčském panství našlo stříbro, což mu umožnilo otevřít výnosné doly. Po Zachariášově smrti se však jeho poklady, klenoty, šperky a pytle stříbrných mincí, záhadně ztratily. Přesto po něm jeden poklad zůstal: město Telč, které přestavěl do obdivované renesanční podoby díky inspiracím ze své návštěvy severoitalských měst.

Stopáž17 minut
Rok výroby 2010
 ST 4:3