Dramatické životní osudy markýze Gilberta Lafayette, amerického hrdiny a zajatce olomoucké pevnosti. S. Skopal vypráví o prakticky neznámých historických skutečnostech (2010). Režie M. Růžička