Přímý přenos setkání představitelů různých křesťanských církví k zamyšlení o odkazu sv. Anežky České a společným modlitbám za zdar budoucího roku

Stalo se už tradicí, že se na začátku nového roku scházejí nejvyšší představitelé křesťanských církví, které působí v naší zemi, aby se společně s politiky, vědci, umělci a všemi lidmi dobré vůle ohlédli za rokem minulým a modlili se za zdar roku budoucího. Tentokrát se podívají dvacet let zpátky a za pomoci odkazu sv. Anežky České budou hledat cestu k budoucnosti, ve které bude v naší zemi lépe. Hudbou bude slavnost provázet Schola Aegidiana a Musica da chiesa.

Napište nám