Intolerance?

O neúctě k historickým památkám (2000). Režie V. Křístek