Intolerance?

O neúctě k historickým památkám.
Režie V. Křístek