Dokumentární pořad ze slavnostního večera na počest laureátů ceny Nadace Pangea-Pavla Tigrida a Ladislava Chudíka.
Připravil M. Dušák.

Dokumentární film, zachycující průběh slavnostního večera u příležitosti předávání výročních cen Nadace Pangea " Za úsilí o nápravu věcí lidských " , doplněný o předtočené sekvence týkající se obou laureátů / L.Chudík, P. Tigrid /.

Napište nám