Slavný spisovatel a scenárista Vladimír Körner vnímá rodné Zábřežsko jako kraj, v němž našel životní i uměleckou inspiraci (2009). Připravili L. Poláková a M. Petrov

Vladimír Körner – jeden z nejvýznamnějších současných českých scenáristů a prozaiků. Má za sebou spoustu filmů oceněných diváky i kritikou. Je to osobnost komplikovaná a poměrně i kontroverzní. Žije v Praze, ale o jeho přímé a úzké vazbě na město Zábřeh na Moravě ví málokdo. Po válce se jen s maminkou přestěhoval do Zábřehu. Tam zažívá jako dítě všechna traumata poválečné doby v národnostně promíchaném pohraničí. Všechny bolesti i absurdity, které tehdy vnímal dětskýma očima, se posléze promítají do téměř všech jeho filmů. Vždy řeší principiálně problém obětí všech režimů, s akcentem na oběti bezbranné – tedy ženy a děti. Hledá smysl lidského bytí, bourá mýty, provokuje svým plastickým nečernobílým viděním světa.

Dokument „Můj kraj a moje filmy“ není jen jeho portrétem. Spíše se soustředí na jeho vztah k v podstatě rodnému kraji a městu, jehož je dnes čestným občanem. Druhou linií příspěvku je jeho reflexe osobních zážitků a vztahu k rodnému kraji v jeho filmech.

Napište nám