Třicet návratů - beseda

Beseda o nejdůležitějších událostech naší země v posledních třiceti letech.
Připravila E. Vondrová