Třicet návratů - beseda

Beseda o nejdůležitějších událostech naší země v posledních třiceti letech. Připravila E. Vondrová