Portrét vynikajícího českého skladatele, klavíristy, spisovatele i pedagoga.

Skladatel, klavírní virtuos, spisovatel, hudební pedagog, popularizátor Ilja Hurník je řazen stylově k neoklasicistům, je však také neorenesanční bytostí. Dokládá to dokument o této osobnosti, který pro Českou televizi v roce 2000 vytvořil režisér a scenárista Jaroslav Hovorka.

Ilja Hurník je osobnost, která se pohybuje v mnoha uměleckých disciplinách, v nichž tvoří, vyučuje, interpretuje atd. Takový umělec je vhodným objektem pro televizní zpracování, protože díky jeho širokému záběru nemůže vzniknout nudný pořad, přiznává skromně režisér Hovorka. Ilja Hurník je spjat s televizí po desetiletí, takže už mnohé je důvěrně známo. Úkolem tedy bylo postihnout tuto osobnost pokud možno v nových pohledech, objevit méně známé archivy, uvést dosud nenatočené skladby.

Scenáristicky lze členit pořad do tří základních linií. Biografická rovina chronologicky sleduje Hurníkův život s důrazem na původ, rodinu, ale samozřejmě v popředí stojí umělecký vývoj. Dále dokument mapuje umělcovy dovednosti. Kromě informací o skladbách, kariéře klavírního virtuosa, hudebního pedagoga, popularizátora, je také dost velký prostor věnován literatuře, rozhlasovým (a TV) útvarům i libretům. Ilja Hurník sám tvrdí, že se k literatuře utíká před hudbou. "Mne láká na literatuře to, že se obejde bez interpreta."Ve třetí rovině se objevují glosy. Ilja Hurník sice mluví o sobě, ale tato linie scénáře je doplňována, přerušována, glosována dalšími lidmi z jeho okolí. Všichni vypráví o Hurníkovi komplexně, tudíž nejen o hudbě či literatuře. Jsou to mj. sbormistr a dirigent Milan Uherek, prof. Miloš Horanský, syn Lukáš Hurník.

Výběr skladeb je pro hudební pořad tím nejdůležitějším. Protože takřka vše, co Hurník vytváří, nebo na čem nějak participuje, se aspoň trochu týká klavíru, mají zde klavírní skladby většinu - sólové, čtyřruční ba i šestiruční. A klavír pak figuruje jako doprovodný nástroj v jiných kompozicích. Zazní tu dechový kvintet, sólový i sborový zpěv. V tvorbě pro děti je Ilja Hurník autorem světového formátu. Pozornost je věnována rovněž opeře. Například jevištní dílo Oldřich a Boženka bylo právě v době natáčení dokumentu uváděno v Opavě. Zde jako u všech svých oper figuruje Ilja Hurník i jako libretista.

Dokument poukazuje na skutečnost, že zájemci mohou sáhnout po některé z knížek, kterých je již celá řada. Mohou poslouchat rozhlasové hry, číst fejetony. Podstatné je to, že autor je osobnost nezaměnitelná.

Letos 28. října byla Iljovi Hurníkovi prezidentem republiky udělena Medaile Za zásluhy.

Napište nám