Život na Zemi

Je obdivuhodné, jakým způsobem a jakých triků využívají zvířata a rostliny s cílem přežít