Ovlivnily společenské změny myšlení nejslavnějšího československého krejčího? Dokument J. Fištejna a M. Maryšky.

V polovině sedmdesátých let dostali televizní dokumentaristé příkaz věnovat stranickému ideologovi k šedesátinám oslavný medailon. K dispozici měli mnoho hodin Biľakových projevů z televizního archivu a tři kurýrem doručené fotografie z rodinného alba. Do soukromí snad nejzprofanovanějšího reálně socialistického politika směli proniknout úplně jiní televizní dokumentaristé až o 25 let později při natáčení vzpomínek na srpen 1968. Vasil Biľak totiž patřil mezi ty představitele konzervativního křídla KSČ, kteří odeslali do Sovětského svazu zvací dopis, jenž legitimoval invazi vojsk Varšavské smlouvy. Následně zastával v období normalizace funkci poslance Národního shromáždění, ale měl výrazný vliv na ÚV KSČ jako hlavní exponent brežněvovského vedení v Československu. V jeho názorech nastal po deseti letech demokracie výrazný posun k tržnímu mechanismu - interview si nechal náležitě zaplatit. Změnilo se jeho myšlení i v jiných rovinách a byl pro něj socialismus stále jediným životaschopným zřízením?

Napište nám