Trojportrét českých emigrantů žijících v Kodani. Dokument o těsném spojení života s uměním.
Připravila A. Růžičková.

Trojportrét emigrantů, kteří odešli z Čech ještě za minulého režimu a různými cestami a oklikami dorazili do Kodaně, kde plnými doušky užívají výhod dánského sociálního systému. Dokument nás zavede do jejich bytů a tvůrčích laboratoří, stejně jako do kodaňských zákoutí, kam těžko vkročí noha turisty: na osamělé pláže, do smetištních kontejnerů, průjezdů a průchodů. Světoběžník Martin Klapper je autorem experimentálních výtvarných filmů, které vznikají metodou hand-made a found footage. V dokumentu uvidíme ukázky jeho filmových koláží, ke kterým hraje na hračky a amplifikované objekty. Také Jindřich Biskup se věnuje žánru hudebního improvizingu, především na perkuse, plastové kelímky a pouťové balónky. Ve filmu jsou jeho hlavními atributy bicykl, nafukovací žába a dětský kaleidoskop. Doménou Jury Vavrušáka je především dar výřečnosti a improvizace v přístupu k životu (šest žen, pobyty ve vězeních či samohonka z papiňáku). Strastiplná cesta z moravské Ostravy do Dánska mu zabrala celých devět let - přes Bulharsko, Jugoslávii, Turecko, Maltu... Exprmntl KBH vznikal těžce a klopotně, nejdříve na vlastní náklady autorů, v průběhu let 1997-2000. Autoři se snažili autenticky zachytit životní a tvůrčí spontaneitu svých přátel tak dlouho, až se stali téměř součástí filmového díla. Koproducentem filmu, který vznikl za přispění Fondu pro podporu a rozvoj kinematografie Ministerstva kultury, je Česká televize - tvůrčí skupina Antonína Trše a Markéty Štinglové.

Napište nám