Připravil Martin Slunečko

Oblíbená herečka umožňuje s nevšední upřímností a otevřeností nahlédnout do inspiračních zdrojů své práce, do svého soukromí i duševního světa, ovlivněného buddhismem. Nelehké životní osudy vždy prožívala a prožívá s obdivuhodně jasnou myslí, jako by byla nadána téměř zázračnou schopností měnit zápory v klady

a vyzařovat za všech okolností vyrovnanost a pohodu, která je natolik „nakažlivá“, že se nepochybně přenese na každého z diváků – i na ty, kteří se dosud se svým životním údělem vyrovnávat neuměli.

Napište nám